Nnebedum, T. N., P. C. Nwizu, and N. T. Ọnụọra. “Ụfọdụ Egwu Alụmalụ Ọdịnala Igbo: Mbụrụ Ndụmọdụ Nye Ndị Na-Aba n’ogo Alụmalụ Maka Mmepe Obodo”. International Journal of Arts, Languages, Linguistics and Literary Studies, vol. 13, no. 1, Feb. 2024, https://jolls.com.ng/v2/index.php/jolls/article/view/126.