[1]
T. N. Nnebedum, P. C. Nwizu, and N. T. Ọnụọra, “Ụfọdụ Egwu Alụmalụ Ọdịnala Igbo: Mbụrụ Ndụmọdụ Nye Ndị na-aba n’ogo Alụmalụ Maka Mmepe Obodo”, JOLLS, vol. 13, no. 1, Feb. 2024.