Nnebedum, T. N., Nwizu, P. C. and Ọnụọra, N. T. (2024) “Ụfọdụ Egwu Alụmalụ Ọdịnala Igbo: Mbụrụ Ndụmọdụ Nye Ndị na-aba n’ogo Alụmalụ Maka Mmepe Obodo”, International Journal of Arts, Languages, Linguistics and Literary Studies, 13(1). Available at: https://jolls.com.ng/v2/index.php/jolls/article/view/126 (Accessed: 29 February 2024).