Nnebedum, T. N., Nwizu, P. C., & Ọnụọra, N. T. (2024). Ụfọdụ Egwu Alụmalụ Ọdịnala Igbo: Mbụrụ Ndụmọdụ Nye Ndị na-aba n’ogo Alụmalụ Maka Mmepe Obodo. International Journal of Arts, Languages, Linguistics and Literary Studies, 13(1). Retrieved from https://jolls.com.ng/v2/index.php/jolls/article/view/126