(1)
Nnebedum, T. N.; Nwizu, P. C.; Ọnụọra, N. T. Ụfọdụ Egwu Alụmalụ Ọdịnala Igbo: Mbụrụ Ndụmọdụ Nye Ndị Na-Aba n’ogo Alụmalụ Maka Mmepe Obodo. JOLLS 2024, 13.