[1]
Nnebedum, T.N., Nwizu, P.C. and Ọnụọra, N.T. 2024. Ụfọdụ Egwu Alụmalụ Ọdịnala Igbo: Mbụrụ Ndụmọdụ Nye Ndị na-aba n’ogo Alụmalụ Maka Mmepe Obodo. International Journal of Arts, Languages, Linguistics and Literary Studies. 13, 1 (Feb. 2024).